Kako v poplavi gradbenih materialov narediti pravo izbiro ?

Živimo v času, ko vse bolj prihaja v ospredje ekološka in ekonomska sprejemljivost gradbenih materialov, njihova energetska varčnost, trajnostna gradnja in dolgoročno varovanje okolja, obenem pa tudi zagotovitev in ohranitev zdravih in prijetnih bivalnih pogojev.

Vse to zahteva skrbno izbiro gradbenih materialov, ki poleg že omenjenih pogojev, morajo omogočati kreativno svobodo oblikovanja in estetskega izražanja ter enostavno uporabo.

NAŠI MATERIALI ZA GRADNJO

Z intenzivno gradnjo smo se v preteklosti vse bolj odmikali od uporabe naravnih materialov. S kemikalijami, posebnimi substancami in dodatki je sicer bila dosežena večja trajnost in odpornost gradbenih materialov, vendar so se bivalni pogoji in vplivi na okolje s tem poslabšali.

Pojav plesni, zatohlosti in pretiranega izsuševanja zraka je terjal vgradnjo dragih sistemov za izmenjavo in filtriranje zraka ter uporabo raznih zaščitnih sredstev in čistil za izboljšanje razmer in zmanjšanje negativnih vplivov.

V izogib negativnim posledicam uporabe takšnih gradbenih materialov, ponujamo v programu Koop ekogradnja okolju in zdravju prijazne gradbene materiale na osnovi plute, zaščitne premaze in barve na vodni bazi, tanke plošče iz naravnega kamna in tesnilno-lepilne materiale brez agresivnih kemikalij, kot so izocianati, kisline in topila.

Ohranimo stik z naravo.